دسترسی سریع

اطلاع رسانی

تماس با ما

مازندران، آمل، خیابان طالب آملی، دریـای ۲۲/۱، کوچه شهید فیـاض بخش ۵، ساختمان ۱ دانشکده های پرسـتاری، پیراپزشکی و پردیس پزشکی آمل کد پستی: 4615861467

b.ghasemi@mazums.ac.ir

01144026221

01143089174

01144152682

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران محفوظ است